čtvrtek 3. října 2013

ATELIÉR PETR HÁJKA A JAROSLAVA HULÍNA

TÉMA: TÉMATA SEMESTRÁLNÍCH ÚKOLŮ SLEDUJÍ DLOUHODOBÉ CÍLE ATELIÉRU.
NÁŠ SOUČASNÝ ZÁJEM SE ZAMĚŘUJE NA POTENCIÁL OSTROVŮ NA ŘECE VLTAVĚ.
MÍSTO: PRAHA - OSTROV ŠTVANICE
ÚKOL: OSTROV SOUČASNÉHO UMĚNÍ
ZADÁNÍ: KAŽDÝ STUDENT, KAŽDÁ STUDENTKA NAVRHNE NA ZADANÝ OSTROV JEDEN OBJEKT A JEHO FUNKCI: GALERII, ATELIÉRY, DIVADLO, DÍLNY, ŠKOLU, UBYTOVÁNÍ, DEPOZITÁŘE, ZAHRADU SOCH, PŘÍSTAV, KAPLI, ATP………VÝSLEDKEM BUDE UMĚLECKÁ ČTVRŤ NA OSTROVĚ ŠTVANICE